Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van u als gebruiker, daarom zorgen wij ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van uw bezoek op onze website worden opgenomen in een gegevensbestand van ‘Profnorm’ en zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld.

Het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gebruikt om:

• uw webshop bestellingen af te handelen;

• te kunnen reageren op vragen die u ons stelt via het ‘contact formulier’;

• na uw aanmelding u een nieuwsbrief te kunnen sturen.

De informatie zal alleen intern gebruikt worden en wordt niet doorgegeven of doorverkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden indien dit voor hen noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Uw gegevens zijn veilig. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze website.

Wijzigingen in de privacyverklaring worden bekendgemaakt op deze pagina.